826 copy

825 copy

Tinnoset Bygg og Laft AS

Drømmer du om en laftet hytte eller et hus i tømmer?

Vi bygger hus, hytter og næringsbygg etter spesifikasjon

fra våre kunder og ivaretar lange tradisjoner for laft.  

Vårt håndverk er vår stolthet og vi leverer bygg til hele

Sør-Norge. Restaurering av laftet bygg er en av våre spesialiteter.

Se våre prosjekter.

825 copy