Vi kan tømmer

Tinnoset Sag AS er et spesialsagbruk for skjæring og høvling av grovt kvalitetstømmer fra Øst Telemark til laft og restaurering. Tinnoset Bygg & Laft leverer laftebygg og stavbygg i alle størrelser.

Vår styrke er råstofftilgangen, utstyret vi har til å sage og tørke tømmeret, samt kunnskaper til kundens ønsker og behov. Vi er også nært tilknyttet en rekke norske laftebedrifter, og vet nøyaktig hva de enkelte trenger for å få et perfekt sluttprodukt.

Tinnoset Sag Tinnoset Bygg og Laft Unik Beliggenhet Skogdistrikt Telemark

Unik beliggenhet

Med beliggenhet i sørenden av Tinnsjøen i Telemark, er vi plassert midt i et av de beste skogdistriktene i Norge.

Det fører til mye bra kvalitetstømmer.

Vi leverer ferdige laftebygg

Å produsere et laftebygg er som å bygge lego med tilpasset skjært tømmer. Vi har en Laftehall på 600 kvadratmeter. I laftehallen blir byggene ferdig laftet før de tas ned og blir fraktet dit de skal stå. Her gjentas lafteprosessen. Bygget leveres ferdig klart til innredning.

Se våre prosjekter.

tinnoset_ferdige_laftebygg_sag_bygg_laft_tommer_telemark

“Vi tråler skogene over hele Østlandet etter de største tømmerstokkene. Det er voldsomme dimensjoner, men det er helt nødvendig når vi skal reise de største laftebyggene.”

-Harald Nisi