Om oss

Tinnoset Sag AS er et spesialsagbruk for skjæring og høvling av grovt kvalitetstømmer fra Øst Telemark til laft og restaurering.

Tømmeret kommer fra lokalområdet, og selgerene er miljøsertifiserte og kan dokumentere virkets opprinnelse gjennom ISO 14001 sertifikat, der Levende Skogs standarder er lagt til grunn.