Tinnoset Sag AS er et spesialsagbruk for skjæring og høvling av grovt kvalitetstømmer fra Øst Telemark til laft og restaurering.

Tømmeret kommer fra lokalområdet, og selgerene er miljøsertifiserte og kan dokumentere virkets opprinnelse gjennom ISO 14001 sertifikat, der Levende Skogs standarder er lagt til grunn.

Les mer om våre råvarer.

Beliggenheten vår er ved sørenden av Tinnsjøen i Øst-Telemark, midt i et av de beste skogdistriktene i landet. Tinnoset Sag AS er en bedrift med 5 ansatte som produserer i underkant av 50 000 løpemeter laftetømmer årlig.

Per i dag har vi kunder i hele Sør–Norge. Vi har et stort kontaktnett med byggmestere og laftefirma. Vi har en laftehall på 560 kvadratmeter, med travers kran og topp utstyr. Denne hallen leier vi ut til Tinnoset Bygg og Laft AS som er 2 ansatte. Tinnoset Bygg og Laft AS driver med håndlaft, og setter opp hus og hytter etter kundens ønske.

Få inspirasjon fra våre prosjekter.

laftehall tinnoset sag